آغاز تولید انبوه PM9A3 : سامسونگ تولید انبوه SSD مرکز داده سفارشی را برای محیط های مقیاس بزرگ آغاز کرد